Are Karlsen

Pedagogikk.no

 

 

 

Forsiden Pedagogikk.no

 

 

 

Tjenester og kompetanse

 

Boka "Innføring i atferdsanalyse"

 

Boka "Foreldrelappen" 

 

Publikasjoner

 

Medieomtale 

 

Spalte om barneoppdragelse

 

Utdanning

 

Arbeidserfaring

 

ARBEIDSERFARING

 

2013- d.d.: Tønsberg kommune, virksomhet barn og unge: Leder for Senter for Forebygging.

 

2012-2012: Tønsberg kommune, virksomhet barn og unge: Prosjektleder

 

2011-2011: Bufetat, region sør: Seniorrådgiver

 

2010-2010: Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir): Seniorrådgiver, seksjon for forskningsbaserte atferdstiltak

 

2006-2010: Bufetat, region sør: Seksjonssjef, fagutvikling

 

2005-2006: Bufetat, region sør: Seniorrådgiver

 

2004-2005: Orerønningen ungdomsskole: Leder forsterket enhet

 

2002-2004: Sykehuset i Vestfold – Glenne Autismesenter: Spesialkonsulent

 

1997-2001: TEAM (Treatment and Early Intervention for Autistc Children in the Midlands, UK): Supervisor/faglig ansvarlig

 

1996-2002: Tidlig Intervensjonsprosjektet i Oslo (TIPO)/Senter for Tidlig Intervensjon (STI): Klinikkveileder/faglig veileder

 

1996-d.d: Selvstendig virksomhet: Skriving, foredragsvirksomhet, kurs, undervisning, veiledning, sensurering, med mer

 

1987-1996: Diverse arbeid relatert til barn, ungdom, og mennesker med utviklingsforstyrrelser/funksjonshemminger

 

 

Oversikt over tillitsverv:

TRYKK HER

Facebooksiden Pedagogikk.no

 

 

Kontakt

Are Karlsen

 

Adresse:

Thorbjørnsensgt. 10

3188 Horten

 

Telefon:

91137727

 

E-post:

arekar@online.no

 

Internett:

www.pedagogikk.no

 

Bilde:

TRYKK HER

 

 

 

Are Karlsen - Pedagogikk.no

Organisasjonsnummer: 979890257