Are Karlsen

Pedagogikk.no

 

 

 

Forsiden Pedagogikk.no

 

 

Tjenester og kompetanse

 

Boka "Innføring i atferdsanalyse"

 

Boka "Foreldrelappen" 

 

Publikasjoner

 

Medieomtale

 

Spalte om barneoppdragelse

 

Utdanning

 

Arbeidserfaring

PUBLIKASJONER

Karlsen, A. (2014) Gjør det som virker. Tønsberg Blad, 21.04.14. Pdf eller Ekstern lenke

 

Karlsen, A. (2014) Mer om PALS. Gjengangeren, 04.01.14. Pdf

 

Karlsen, A (2013) Atferdsteori i barnevernet: For barnas beste. Fontene, 12/13, s. 50-51.

Pdf

 

Karlsen, A. og Idås, E. (2013) Hva virker i arbeidet med barn og unge? Gjengangeren, 13.11.13. Pdf

 

Karlsen, A. og Idås, E. (2013) Best på oppvekst. Gjengangeren, 11.11.13. Pdf

 

Karlsen, A. (2013) Ros er smart! Morgenbladet, 04.10.13. Pdf eller Ekstern lenke

 

Karlsen, A. (2013) Vernepleie og barnevern. Gjesteinnlegg på bloggen Vernepleieren.com. 12.03.13. Pdf eller Ekstern lenke

 

Isaksen, J. og Karlsen, A. (2013) Innføring i Atferdsanalyse. Oslo: Universitetsforlaget.

Les om boka

 

Karlsen, A. (2012) Lojalitet til barn eller fagpersoner. Tønsberg Blad, 28.07.12, s. 50. Pdf

 

Karlsen, A. (2012) Overraskende om metodefrihet. Tønsberg Blad, 01.06.12. Pdf

 

Karlsen, A. (2012) Barnehagenes frihet. Tønsberg Blad, 16.06.12. Pdf

 

Karlsen, A. (2012) Prioriter de minste. Kommunal Rapport, 07/2012, 01.03.12. Pdf

 

Isaksen, J. og Karlsen, A. (2012) Autisme - en diagnose i forandring. Fontene, 1/12, s. 56-62. Pdf

 

Isaksen, J. og Karlsen, A. (2011) Positiv og virkningsfull barneoppdragelse, del 3: Ingen tilbakemeldinger: Ingen tilbakemeldinger er i mange tilfeller den beste tilbakemeldingen. eMagasin for Atferdsanalyse, 4, s. 166-168. Pdf

 

Isaksen, J. og Karlsen, A. (2011) Positiv og virkningsfull barneoppdragelse, del 2: Korrektive tilbakemeldinger - Noen handlinger må korrigeres. eMagasin for Atferdsanalyse, 3, s. 115-118. Pdf

 

Karlsen, A. (2011) Atferdsproblemer: Gjør det som virker! Kommunal Rapport, 20/2011, 16.06.11. Pdf

 

Isaksen, J. og Karlsen, A. (2011) Positiv og virkningsfull barneoppdragelse, del 1: Positive tilbakemeldinger - Foreldres mest virkningsfulle verktøy. eMagasin for Atferdsanalyse, 2, s. 81-87. Pdf

 

Karlsen, A. (2011) Barnevern og evidens. Tidsskriftet Norges Barnevern, 1/2011, s. 46-48. Pdf

 

Karlsen, A. og Isaksen, J. (2011) Juuls kamp mot rosen. Dagbladet, 28.03.11, s. 60. Pdf

 

Karlsen, A. og Isaksen, J. (2011) Jesper Juul hamrer løs. Dagbladet, 17.03.11, s. 66. Pdf

 

Karlsen, A. (2010) Bare atferd. Fontene, 4, 43. Pdf

 

Karlsen, A. (2010) Forebyggingsmilliarden. Kommunal Rapport, 06/2010, 25.02.10. Pdf

 

Karlsen, A (2010) Vi må vite hva som virker i barnevernet. Kommunal Rapport, 03/2010, 04.02.10. Pdf

 

Karlsen, A. (2009) Virker barnevernet? Kronikk. Forskning.no, 25.11.09. Pdf eller Ekstern lenke

 

Karlsen, A (2009) Etikk og evidens. Fontene, 7, 48. Pdf

 

Karlsen, A. og Isaksen J. (2009) Uheldig om barns søvn. Aftenposten.no, 02.04.09. Pdf

 

Karlsen, A (2009) Fremtidens barnevern. Fontene, 1, 46-48. Pdf

 

Karlsen, A. og Isaksen, J. (2008) Foreldrelappen. Kjøreregler for positiv barneoppdragelse. Horten: Publicom Forlag. Les om boka

 

Karlsen, A. (2007) Debattinnlegg: Underlig fra FO. Fontene, 14, 45. Pdf 

 

Roselin, T. (red.), Kuhn, F., Kluck, M., Hurum, I., Karlsen, A. (2007) CAF: The Common Assessment Framework. CAF arbeidsbok. Tønsberg: Bufetat, region sør.

 

Karlsen, A. (2006) Smartere målsettinger. Fontene, 5, 14-15. Pdf

 

Karlsen, A. (2004) The picture exchange communication system (PECS): Et billedkommunikasjonssystem. Autisme i dag. Pdf

 

Karlsen, A. (2003) Opplæring av barn med autisme. Spesialpedagogikk, 8, 34-40. Pdf

 

Karlsen, A. (2002) Tidlig og intensiv opplæring, basert på anvendt atferdsanalyse. Diskriminanten, 3, 3-14. Pdf

 

Karlsen, A. (2001) En evalueringsstudie av The UCLA Reading and Writing Program. Hovedfagsoppgave. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Sammendrag eller Hele oppgaven

 

Karlsen, A. (2001) Foreldrenes rett til å velge og retningslinjer for valg av effektiv opplæring. Spesialpedagogikk, 6, 42-43. Pdf

 

Gløersen, G, Klevstrand, M., Karlsen, A., Knudsen, M., & Brandsar, G. (1999) Tidlig og Intensiv Innsats – en innføring på CD-rom. Oslo: Oslo kommune & Gløersen Software.

 

Karlsen, A. & Taylor, D. (1996) Workshop Based Intensive Behavioural Treatment in Pre-School Autistic Children. I: Therapautic  Intervention in Autism, Perspectives from Research & Pratice. Durham Conference Proceedings (133-139). University of Sunderland, UK: The Autism Research Unint.

 

Karlsen, A. (1996) Avlastningstilbudet. Autisme i dag, 2, 64-66. Pdf

 

Karlsen, A. (1994) Nedlegging av vernepleierutdanningen. Fontene, 4. Pdf

 

Karlsen A. (1993) Princeton Child Development Institute. Vernepleieren.

 

 

 

Publiserte innlegg i forhold til politikk og samfunnsdebatt:

TRYKK HER

Facebooksiden Pedagogikk.no

 

 

Kontakt

Are Karlsen

 

Adresse:

Thorbjørnsensgt. 10

3188 Horten

 

Telefon:

91137727

 

E-post:

arekar@online.no

 

Internett:

www.pedagogikk.no

 

Bilde:

TRYKK HER

 

 

 

Are Karlsen - Pedagogikk.no

Organisasjonsnummer: 979890257