Are Karlsen

Pedagogikk.no

 

 

 

Forsiden Pedagogikk.no

 

Tjenester og kompetanse

 

Boka "Innføring i atferdsanalyse"

 

Boka "Foreldrelappen" 

 

Publikasjoner

 

Medieomtale

 

Spalte om barneoppdragelse

 

Utdanning

 

Arbeidserfaring

 

TJENESTER OG KOMPETANSE

 

Har kompetanse i forhold til barneoppdragelse, atferdsanalyse/læringsteori, målrettet miljøarbeid, barnevern, barn/ungdom med atferdsproblemer og barn med utviklingsforstyrrelser.

 

Har spesielt fokus på at tiltak skal være virkningsfulle. Valg av tiltak skal være basert på forskningsbasert viten, ikke på personlige preferanser eller ideologi.

 

Holder kurs/forelesninger/foredrag for blant annet høyskoler, barnehager, skoler, barnevernsinstitusjoner, habiliteringstjenester, frivillige/private/firmaer og andre fagmiljøer.

 

Barneoppdragelse

 

Bokforfatter, spaltist og foredragsholder i forhold til temaet. Fokus på at det en gjør i oppdragelsen skal være basert på positive strategier og være virkningsfullt.

Info om foredrag Pdf

 

Eksempel:

- Foredrag om positiv og virkningsfull barneoppdragelse Pdf

- Ti virkningsfulle pedagogiske verktøy Pdf

 

Atferdsanalyse/læringsteori

 

Tjue års erfaring fra læringsteoretisk arbeid, blant annet i forhold til barn med utviklingsforstyrrelser, ungdom med atferdsvansker, barnevernsinstitusjoner og normale barn.

 

Eksempel:

- Innføring i atferdsanalyse Pdf

- Datainnsamling Pdf

- Kjennetegn ved virkningsfull opplæring/behandling Pdf

 

Barn med utviklingsforstyrrelser

 

Erfaring fra ulike prosjekter knyttet til barn med utviklingsforstyrrelser. Barna har mottatt "Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse".

 

Har veiledet barnehager, skoler og familier i en rekke forskjellige fylker i Norge. Har vært engasjert som "supervisor" for et prosjekt i England gjennom fem år.

 

Eksempel:

- To-dagers kurs om opplæring av barn med utviklingsforstyrrelser Pdf

- The Picture Exchange Communication System (PECS) Pdf

 

Barnevern

 

Har fokus på at barnevernet i størst mulig grad skal anvende metoder med dokumentert effekt. Fokus skal være på hvilken virkning de ulike tiltakene har på barna og familiene som mottar tjenestene.

 

Eksempel:

- Foredrag om fremtidens barnevern Pdf

- Atferdsanalyse og barnevern Pdf

 

 

Oversikt over erfaring med foredrags- og forelesningsvirksomhet: 

TRYKK HER

 

Facebooksiden Pedagogikk.no

 

 

Kontakt

Are Karlsen

 

Adresse:

Thorbjørnsensgt. 10

3188 Horten

 

Telefon:

91137727

 

E-post:

arekar@online.no

 

Internett:

www.pedagogikk.no

 

Bilde:

TRYKK HER

 

 

 

Are Karlsen - Pedagogikk.no

Organisasjonsnummer: 979890257